Jag lyssnade på ett inspirerande föredrag som Paul Wesling, KM6LH, hållit med titeln ’The Origins of Silicon Valley: Roots in Ham Radio’. Föredraget ligger ute på Youtube.

(se https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MXnVUbT1wTx7eDBm0DBlAzLtzHAwez0 för alla delar.)

Bl a visar Paul på betydelsen av hur radioamatörer tidigt genom t ex förbättringar av de tidigaste radiorören lade grunden för Silicon Valley. Den speciella öppenhet som alltid funnits mellan radioamatörer ledde också till den öppna och kreativa atmosfär som finns både inom och mellan företagen i Bay area.

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

Go to top