ny repeater i lyckseleLYRA, Lycksele RadioAmatörer, SK2LY har efter några års tystnad driftsatt en ny repeater SK2LY/R i Lycksele på sin tidigare frekvens 145.775 MHz (RV62 f.d. R7)  med subton på 107,2 Hz. Repitören är av märket YAESU. QTH är JP94IO, antennhöjd ca 280 meter havet.

Repeatern går nu i första hand i provdrift. Det kan tänkas bli problem med för höga temperaturer på stationsplatsen.

SM2JDU Ulf vill gärna ha info på räckvidd och hörbarhet.

Go to top