QST nr 11 2013 November Full Cover

Ur innehållet i detta nummer kan nämnas följande artiklar:

  • En Variometer(var.induktans) är ett utmärkt verktyg för att trimma en mobil 80-meters antenn till resonans.
  • Digital frekvensskala för Kenwood TS-520S.
  • Hur man enkelt förvandlar en G5RV till vertikal för 160 meter (stegen vert.) och där övriga antennen är en "top kapacitans".
  • Test av SPE Expert 2K-FA linjära slutsteg med ca. 1500W ut.
  • Test av Peaberry V2 Software Defined Transceiver.
  • En artikel visar hur en enkel "mittsupport" för en dipol tillverkas.