radcom march-2013

Ur innehållet i detta nummer har vi valt att visa och sammanfatta följande:

  • Här visas hur man bygger ett 5 pol. alternativt ett 8 pol kristallfilter med hjälp av 10MHz kristaller.
  • I denna artikel disskuteras solcykel 23 och cykel 24. En utförligt skriven artikel som kan vara bra att läsa.
  • Nästa författare visar var bästa plats för att montera antenner på din bil är. Gäller både VHF och HF antenner för mobilbruk.
  • En byggbeskrivning av den "perfekta" VOXen
  • Här kommer del 2 av artiklarna om "beacons" dvs vad som krävs innan man bygger och startar en dylik.
  • Dessutom några artiklar om antenner, det nya 5 MHz bandet, test av Peak Atlas DCA Pro-- komponent analysator m.m.