RadCom nr.2 February-2013

I detta nummer finns bl.a. följande att rapportera:

  • Beskrivning hur man bygger ett kristallfilter. Författaren använder sig av 10 MHz kristaller och filterbredden blir då ca. 600 Hz
  • Test av beg. nätaggregat från datorer. Det är 12V´s aggregat som prövas avseende stabilitet och t.ex. filtrering
  • Beskriver hur man testar eventuella förluster av koaxialkabel med hjälp av en reflektometer(TDR)
  • FUNcube Dongle Pro+ är en ny version av en SDR mottagare som testas. Freq-omfång är 150 kHz-1.96 GHz! Lämplig mjukvara måste installeras i datorn.
  • Genomgång och test av ALPHA DX-JR antennen som täcker frekvenserna 7.0 till 50 MHz.
  • Att köra test på 160 m från ett hus med liten trädgård eller tomt. Går det? Här följer några tips om antenner både för sändning och mottagning.