• I detta nummer hittar vi bl.a följande artiklar:
  • UHF och Micro vågs förstärkare beskrivs. Artikeln behandlar framför allt MMIC förstärkare. Numera finns det kretsar(MMIC) som är utmärkta upp till 6GHz.
  • Beskrivning av en multidipol för 20,30och 40 meter.
  • En artikel som behandlar TROPO konditioner. Hur de uppstår och hur man drar nytta av dessa inversioner.
  • QUAD antenner diskuteras. Här finns också en enkel beskrivning av en quad för banden 20,17 och 15 meter
  • DIPOLER: Här får vi en beskrivning av dipolens egenskaper dvs. impedans, ström och spänningsfördelning.
  • Dessutom som vanligt redovisas dels: DX-expeditioner, IOTA och VHF/ UHF aktiviteter.