wro_2011_01_coverJanuarinumret av gratismagasinet WorldRadio Online finns nu tillgängligt och kan laddas ner genom att klicka på fotot eller på WRO hemsida:http://www.WorldRadiomagazine.com/. OBS! Tar en stund att ladda ned då pdf-filen är 17 MB

WRO ges ut av CQ Communicaions, samma förlag som ger ut CQ Amateur Radio.

För att ladda ned tidigare utgåvor av WRO klicka på länken "PREVIOUS 2010 ISSUES"