SM2OAE/Tomas, SM2GSR/Björn, SA2KAA/Olof  och SM2MTR/Per har under lördagen rekognoserat radiotäckningen inför kommande VM-rally i februari 2023.

 rallyvag rekas ss4 sm2oae
SM2GSR/Björn vid rekognosering inför säkerhetssamband vid Svenska Rallyt.

På bilden står Björn vid målstoppet på SS4. Han konstaterade att det vore bra om de som planerar sträckorna kunde ha med någon kunnig i samban när man fastställer sträckorna. Så man inte som här hamnar i radioskuggans djupa dal.