Meddelande angående Coronavirus (COVID-19) utbrott.
FURA har fortsättningsvis öppet varje tisdag och torsdag.
Är du som besökare minsta tveksam, eller om du håller på att bli sjuk. Stanna hemma!
I övrigt f
ölj våra myndigheters råd.

Du som är klubbvärd gör egen bedömning om du känner för att stanna hemma.
Medlemmar som besöker klubben har möjlighet att själva ordna med fika. Fikabröd finns i kyl och frys. Kaffe och te finns.
 FURA kan dock tvingas att stänga ned verksamheten om/när smittan av Coronavirus i vår region når ett kritiskt läge enligt våra myndigheter.
Meddelande om nedstängning kommer att meddelas FURAs hemsida samt via e-post.
73 de FURA, styrelsen

Logga in

Inloggning behövs inte för läsning av sidorna. Har du glömt ditt login tryck på ?

Bandplan HF

Kalenderaktiviteter

Inga händelser

FURAs Årshjul 2020

Klicka för att se
aktiviteter under året
årshjul 2020

Sök i artiklarna

Nu kan du betala fika
medlemsavgift mm. med
swish betala enklare

FURA getswish qr 300px
FURA's swish nr
123 441 66 65

Glöm ej ange avsändare och vad betalningen avser!

SSA.se Nyheter

Amatörradio - Teknik - Gemenskap - Beredskap Föreningen Sveriges Sändareamatörer

SSA Contestspalt

Ett komplement till contestspalten i tidningen QTC
Go to top