Kalender

Ladda ner som iCal-fil
EA PSK63
Lördag, 10. Mars 2018, 17:00 - 23:59
Träffar : 162
Kontakt SM2MTR/Per

 Vi aktiverar SK2T från klubblokalen under lördag och söndagen. Alla är hjärtligt välkomna - att hjälpa till under testen eller bara vara social. SM2MTR/Per kommer eventuellt att närvara under hela testen!

Regler för EA PSK63 tetsen

Plats FURAs klubblokal

Kalenderaktiviteter

Inga händelser
Go to top