Kalender

Helvetia Contest
Lördag, 28. April 2018, 15:00 - 23:59
Träffar : 95
Kontakt SM2MTR/Per

Vi aktiverar SK2T från klubblokalen under lördag och söndagen. Alla är hjärtligt välkomna - att hjälpa till under testen eller bara vara social. SM2MTR/Per kommer att närvara under hela testen.

Testregler; Helvetia Contest

Plats FURAs klubblokal

Kalenderaktiviteter

Inga händelser
Go to top