Kalender

Helvetia Contest
Söndag, 29. April 2018, 00:00 - 15:00
Träffar : 72
Kontakt SM2MTR/Per

Vi aktiverar SK2T från klubblokalen under lördag och söndagen. Alla är hjärtligt välkomna - att hjälpa till under testen eller bara vara social. SM2MTR/Per kommer att närvara under hela testen.

Testregler; Helvetia Contest

Plats FURAs klubblokal - Fika och mötesrummet

Kalenderaktiviteter

Inga händelser
Go to top