Kalender

Ladda ner som iCal-fil
FURA Årsmöte
Torsdag, 20. Februari 2020, 19:30 - 22:00
Träffar : 158

FURA - Föreningen Umeå Radio Amatörer
Kallelse till Årsmöte 2020

Torsdag den 20/2 2020 kl. 19.30
Plats: FURA klubblokal
Klubben bjuder på gott fika

Kallelse och valberedningens förslag som utskrivbar pdf-fil.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande. Eventuell parentation.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Mötets behöriga utlysande.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Kassörens rapport.
 9. Revisorernas årsberättelse.
 10. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet.
 11. Val av Ordförande ( val 2 år), val av Kassör (ord. val 2 år),
  val av Ledamot (ord. val 2 år) samt val av Suppleant (ord. val 1 år).
 12. Val av två revisorer och en suppleant.
 13. Motioner och propositioner.
 14. Val funktionärer.
  Klubbmästare, Bibliotekarie, Bulletinuppläsare, QSL-ansvarig, Lokalansvarig, Materialförvaltare, Utbildningsansvarig, Webbansvarig, Informations- och PR-ansvarig, Sambandsansvarig                                                 
 15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår 2020.
 16. Tillsättande av valberedningskommitté.
 17.  Verksamhetsinriktning
 18. Årsmötets avslutande.
Plats FURAs klubblokal - Fika och mötesrummet

Kalenderaktiviteter

torsdag 20 feb 19:30 - 22:00
FURA Årsmöte
torsdag 27 feb 19:30 - 21:00
Ev genomgång Rallysamband 27/2
fredag 28 feb 15:00 - 21:00
FURA Radiosamband SM RALLY VÄNNÄS 28-29 mars 2020 -
lördag 29 feb 08:00 - 20:00
Rallysamband FURA 28-29/2 2020
torsdag 5 mar 19:00 - 22:00
Redovisning av alla avslutade projekt
söndag 15 mar 15:00 - 17:15
SSA MT 3
Go to top