sm2oae antenner

Redaktören undrar hur många av FURA's medlemmar som har observerat dessa antenner.
De har suttit uppe ett drygt halvår på Haga i Umeå? Svaret finns här under!

sm2oae qth

Det är Thomas/SM2OAE som fick upp sina antenner under vintern. QTH är Regementsgatan 22.
(Vid korsningen Majorsgatan - Hissjövägen). PÅ bilden ses Que-Dee Yagis för 2 m och 70 cm
samt en diskonantenn samt en mastmonterad Icom AH4 där det numera sitter en longwire.

Sök i artiklarna

Go to top