Medlemsinfo

SSA bokmmI samband med SSA årsmötet så fick vi en hel låda med SSA Callbok 2008 samt ett 100 - tal broschyrer 'Amatörradio Global hobby med enorm variation'.

Den senare en nytryckt broschyr som är alldeles utmärkt att dela ut till intresserade för vår hobby. Ni som är intresserad av callboken kan vid tillfälle hämta ett exemplar. Broschyrerna rekommenderar jag att du tar med 2-3 st och dela ut vid tillfälle. Vi fick också av SSAs Hamshop pärmar för att stoppa in QTC men de behåller klubben tills vidare! Tack Eric SM6JSM på SSAs Hamshop som lämnade detta till oss.

fura forumFURA's medlemsforum är stängt!

Det var många av Er som efterfrågade ett forum till FURAs hemsida. Jag tog därför fram ett medlemsforum för drygt ett år sedan. Tyvärr så har det verkliga intresset att skriva eller deltaga i detta medlemsforum lyst med sin frånvaro. Jag tog därför beslutet att stänga FURA medlemsforum!

Lennart SM2CFG och XYL Carin byter QTH på 2012-års första dag.
Man lämnar huset på Frejs väg och flyttar till en lägenhet på Oskarsgatan 4 B i centrum av Hörnefors. Se kartbild! Vi hoppas att Lennart får upp antenner så vi kan höra hans stämma på banden.
ssalogo_43x92Så här lagom till årsskiftet, då alla medlemsavgifter och annat skall betalas inför 2012 så vill jag kasta lite ljus på medlemsavgiften i SSA.
Vår avgift i SSA är 440 kr/år. Den har varit oförändrad i många år. Tänk vad mycket man får för den avgiften. En organisation som jobbar för att vi amatörer skall få göra vår röst hörd i etern. Det gäller att påverka och lobba med PTS och andra organisationer för att bevaka vår del bland alla eftertraktade frekvenser. Vi får elva nummer av QTC, en trevlig medlemstidning. Vi har ett kansli och en administration till vår hjälp. SSA tar fram infomaterial och driver även vår SSA Hamshop. Vi får en trevlig årsmöteshelg varje år samt en hel del annat.

Jag har även tagit fram en aktuell jämförelse över avgifter i våra närmaste grannländers organisationer. I jämförelsen kan man verkligen se hur förmånlig avgiften är i SSA jämfört med övriga. Snittet för de andra organisationernas medlemsavgift ligger på 670 kr/år

Organisation Lokal valuta  I kronor Skillnad
SSA 440 SEK 440 kr  
SRAL 60 Euro 570 kr + 30%
RSGB 51 Pund 578 kr + 31%
DARC 72 Euro 684 kr + 55%
NRRL 615 NOK 756 kr + 72%
EDR 595 DKK 762 kr + 73%

Du som inte är medlem!
Känns det okej att åka snålskjuts genom andra som betalar sin medlemsavgift i SSA?

sm0wsy_rolf

Rolf har skickat oss en berättelse samt lite bilder över sitt ’liv’ Tack Rolf!

Läs Artikeln som pdf-med alla bilder

SM0WSY/MM Rolf B i Chaguaramas, Trinidad.Bakgrund

Jag är född i Umeå och växte upp på Haga. Gick tidigt till sjöss och var ute några år.

Min militärtjänst gjorde jag vid signaltrupperna i Boden ombord på en RA 620-buss och även hos Boden Radio som då fanns. Vid mönstringstillfället låg jag på ett fyrskepp och sökte till flottan. Mönstringsförrättaren frågade vad jag gjorde på fyrskeppet och jag svarade sanningsenlig att jag passade fyren och radiofyren så att de fungerade klanderfritt samt passade radion för ev. anrop från fartyg. Jaha, sa mönstringsförrättaren, de blir signaltrupperna i Boden. Nej, sa jag ” jag vill till flottan jag har ju bara varit till sjöss”.
  - Nej, sa han, det blir signaltrupperna, tack nästa!

S3 var ett bra ställe och jag ångrar inte att jag hamnade där.

Efter mina 15 mån i det militära började jag i statlig tjänst där jag stannade i över 30 år. Under hela mitt yrkesverksamma liv har det varit havet som gällt. Jag har jobbat under, på och över ytan.

Läs mer: Rolf SM0WSY/MM - en långväga FURA-medlem.
FURA-bladet nr 5 september 2011 har distribuerats till alla.
De som får brevutskick kan titta i brevlådan på måndag.
Vi hälsar SM0WSY/MM Rolf Bergström välkommen som medlem.

Rolf berättar i ansökan följande: "Jag kommer från Umeå. Jag bodde där till jag var kring 40. För närvarande och sedan 13 år tillbaka, ligger jag nere i Karibiska sjön med min båt. Där har jag Trinidad som bas."
Vi hälsar Göran SA2BCN välkommen som ny medlem i FURA. Göran bor i Lycksele.
Några små notiser från sekreteraren och webbansvarig d.v.s. ovantecknad!
  • Medlemsavgifter för 2011 har hittills betalats av 95 medlemmar.
  • Medlemsförteckningen kommer därmed att uppdateras de närmaste dagarna.
  • FURA har sparat drygt 700 kr genom utskick om medlemsbetalning med e-post.
  • Flera medlemmar har betalat generösa extra bidrag med uppmuntrande ord. Verkligen uppskattat!
  • FURA har många "inaktiva" medlemmar som tålmodigt stöder vår verksamhet år efter år. TACK till Er!
  • FURA har numera även tre medlemmar från LYRA, Ulf SM2JDU, Roger SM2NNW och Göran SA2BCN.
  • De senaste dagarna har det tagit lite fart på forumet. Kanske har uppmaningen på startsidan hjälpt till?
  • Gör din röst hörd på FURAs forum (kräver inloggning).
  • Bandplanerna (i menyn Länkar) har fått sig en liten uppdatering och har numera lika färger och layout.
Vi hälsar Roger SM2NNW välkommen som medlem i FURA. Roger bor i Lycksele och är även medlem i LYRA.

Sida 2 av 4

Sök i artiklarna

Go to top
fura.se använder cookies för att hemsidan skall fungera bättre för dig. Du måste acceptera Cookies för att använda fura.se
Om våra Cookies Accepterar Nej