Här är årshjulet uppdaterat med aktiviteter under hösten.