Dessa 3 kämpade tufft i SAC-testens SSB-del och lyckades med lite marginal vinna SSB Multi OP Single TX 2010! Bra kämpat!
SA8C