årsmöte 2015 deltagare 250px         årsmote 2015 utmärkelse OKD 250px

FURAs årsmöte den 5 februari besöktes av 30 st medlemmar. Själva årsmötesförhandlingarna, som leddes av sittande ordförande Rune SMEKA, genomklubbas utan större "sensationer" eller diskussioner. Styrelsen för 2015 får följande utseende:

Ordf Rune SM2EKA
v. Ordf Thomas SM2OAE (nyval)
Sekr Björn SM2GSR (nyval)
Kassör Magnus SM2WLS
Ledamot Niklas SM2UVU (omval)
Ledamot Olof SM2DCU
Suppleant Mikael SA2CEM (nyval)

Magnus –VTS samt Magnus –BRJ hade avsagt sig vidare medverkan i styrelsen. Direkt efter förhandlingarna delades presentkort ut till Jan SM2SXI respektive Rickard SM2RIX för deras många arbeten för föreningen i det tysta. De är synnerligen värdefulla i en förening som FURA där det rätt ofta blir att klättra i master och på tak! Från verksamhetsberättelsen kan nämnas arbetet med att flytta D-STAR-repeatrarna till Svettåkersberget.

Den nog mest dominerande händelsen var FURAs radioengagemang i Kulturhuvudstadsåret där ett 10-tal av medlemmarna var synnerligen aktiva. Totalt 101 740 QSOn i 207 länder kördes med de nio signalerna Sx2014ECC. Östen SM2OKD erhöll en plakett för sin stronga insats i ECC-tävlingen. Dessutom delades det ut diplom till närvarande medlemmar som kört ihop minst bronsnivån. För extraordinär insats erhöll Per SM2LIY som operatör och Magnus SA2BRJ som konstruktör av statistik och loggningssite boken Umeå 1314-2014. Olle SM2DCU visade upp en störningssökare EMV-SPION som kan lånas ut bland medlemmarna. Därefter blev det välbehövligt fika (smörgåstårta!) samt lotteri! Samt förstås trevlig gemenskap och prat!

Sök i artiklarna

Go to top