Än en gång har Fura varit engagerade med radiosamband vid rallytävlingen ”Umenatten”. Som tidigare år var specialsträckorna norr om Sävar, och vår uppgift var förstås säkerhetssamband och rapportering av tider. Björn SM2GSR och Olof SA2KAA var operatörer vid HQ/tävlingsledningen. Premiär för dem båda. De skötte på bästa sätt kommunikation med oss ute på specialsträckorna. Sten SM2SXT, Tomas SM2XVV, Per SM2MTR samt undertecknad bemannade sträckorna vid start respektive mål.Kommunikationen skedde dels via direktfrekvens, men mestadels via repeater eftersom topografin ställer stora krav på antennens höjd hos radiooperatören vid specialsträckorna. Några av oss hade dock 59-signaler med HQ på direktfrekvens.

Det mesta fungerade mycket bra trots någon incident som hände. Med radions hjälp kunde information snabbt nå mottagaren vid den aktuella sträckan. En fantastisk dag med fokus på säker kommunikation. Nästan klarblå himmel, 17-18 grader varmt. Under väntetiden på att nästa startgrupp skulle anlända intogs kaffe och macka i gott sällskap med de övriga funktionärerna. Vi resonerade om både historiska rallyn och händelser knutna till rallyn. I resonemanget framkom att en av funktionären jag hade varit vid samma sträckor tidigare, fast på var sid sida start och mål.

Ett stort tack till alla som bidragit till genomförandet av radiokommunikation vid Umenatten 2019. En extra eloge till Rune SM2EKA som med sin goda erfarenhet planerat Furas del vid detta rally!

Vid tangenterna: Thomas SM2OAE Bilder: SM2OAE

Sök i artiklarna

Go to top