Litteratur

Tidskrifter, magasin, böcker etc

Som medlem i SSA har man den stora förmånen att från SSA's hemsida kunna ladda hem och läsa samtliga nordiska amatörradiotidningar.

Kanske uppstår det språksvårigheter i den finska SRAL's Radioamatööri och Isländska IRA CQTF men det kan trots allt finnas intressanta artiklar som med viss fantasi och Google translate kan göras begripliga. Det krävs att man är inloggad med egen signal och OCR nr (står på sista sidan i din QTC) för att kunna ladda ned tidningarna.

ssa tidningsutbyte NRAU

Nu finns på klubben the ARRL HANDBOOK for Radiocommunication 2019 i en box med 6 intressanta böcker i! Ytterligare en anledning att besöka klubben (OBS ej för utlåning!)

Wurth ABC of capacitorEn handbok med titeln ABC of Capacitors, från tyska Würth Elektronik finns nu klubblokalen. Boken ger en introduktion till teknologin kring kondensatorer. Boken tar upp olika kondensatoryper deras egenskaper och parametrar. Boken är skriven på engelska och på dryga 70 sidor.

Wurth har tidigare även publicerat böcker inom områden som induktanser, transformatorer och elektromekaniska komponenter.

arrl handbook 2014 150px

FURA har köpt inbundna jubileumsutgåvan av ARRL Handbook 2014.

Under 100 år har ARRL gått i spetsen för att främja tekniska framsteg och förbättringar för vår amatörradiohobby. Sedan 1926 har ARRL's handbok definierat de senaste innovationerna inom området tillämpad elektronik och kommunikation.

Denna jubileumsupplaga har i stor utsträckning uppdaterats och reviderats. Med handboken medföljer en kompletterande CD-ROM som innehåller fullt sökbar text och illustrationer plus utökad kompletterande innehåll, mjukvara och andra programfiler.  

RadCom nr.2 February-2014

     Ur innehållet i detta nummer kan nämnas följande:

 • En artikel om EMC och spec. hur mätningarna utföres.
 • Utförlig och bra artikel om EME - trafik.Beskriver många olika förhållanden som påverkar en signal som reflekteras från månens yta. Här kommer också förslag på vad som behövs för att köra EME trafik med det digitala modet JT65B som i dagsläget är det som oftast gäller.
 • En nybörjarartikel om "Rävjakt"
 • Här bygger man ett MF filter för mottagaren.
 • Peter Hart har testat den nya ICOM IC-7100 transceivern. Enligt testet en utmärkt "rig" som även har det framtida 4 meters bandet.
 • Dessutom som vanligt ett flertal sidor med  HF, VHF/UHF aktiviteter.
RadCom nr 1 January-2014

Av innehållet i RadCom nr 1 2014 kan följande vara intressant att studera:

 • Peter Hart har testat den nya transceivern från Yaesu FT DX 3000D HF och 50 MHz. Han ser utmärkta mottagaregenskaper där uppmätta mätvärden är utmärkta.
 • En artikel om hur man bygger utmärkta X-tal filter med vanliga kristaller.
 • Test av bhi 10 W bordshögtalare- en DSP modell
 • Hur man använder SMT teknik vid högfrekvens förstärkare. från 10MHz ---1 GHz
 • En utförlig beskrivning hur man bygger en effektmeter med användning av en Arduino micro processor.
 • Test av ALINCO DX-SR8E 160--10 meter. En 100W transceiver som enligt testet ger dig mycket radio för pengarna.
 • Praktisk utrustning för de som arbetar på 472 KHz
 • Beskriver bygget av en SKELETON HF-beam

esr 4-2013Årets sista ESR Resonans har anlänt till ESR medlemmar. ESR Resonans sammanställs av Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer, ESR. Tidigare nummer av ESR Resonans är tillgängliga i pdf-format och kan laddas ner från arkivet på Föreningens webbplats www.esr.se
Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden.

Jag är medlem i ESR. Du som är teknikintresserad. Stöd ESR och bli medlem (50kr).  Information om medlemskap och medlemsavgift hittar du på  www.esr.se

Här kan även icke medlem hämta senaste numret.

 • I detta nummer hittar vi bl.a.följande intressanta artiklar:
 • Presentation av Yaesu FT-252E. En mycket trevlig handapparat för 2 meter som ger 5W ut.
 • Beskrivning av en hembyggd transverter, RX/TX switchning och ett LP- filter
 • Test och beskrivning av HF SDR transceivern ZEUS  ZS-1.
 • Vad krävs för att använda 472 kHz bandet? Tips om antenner och utrustning.
 • Antenner i en stadsmiljö med högt brus? Vad ska man tänka på vi montering m.m.
 • DVB-T sticka som SDR. En billig Rx från VHF  till microvågor.
 • Beskrivning av Innovs Antennas roterande dipol för 10,15 och 20 meter. Montering och test av denna antenn.
 • Dessutom läsvärda artiklar på HF- och VHF-sidorna
 • I detta nummer finns följande intressanta artiklar att studera:
 • FUN-1  Den nya satelliten från AMSAT beskrivs. Uppsändning av den planeras till den 21 nov.
 • En 432 MHz enkel rx-converter beskrivs med en total NF av 1.6db.
 • Stort test av HILBERLING PT 8000A som är en ny HF- och VHF transceiver som uppvisar utmärkta mätvärden. Enligt artikeln en proffs transceiver, men den kostar en del!
 • Hur mäter man en coaxial kabels elektriska längd? Mätningarna utföres med MFJ269 och AIM4170 + dator.
 • Visar bygget av en TRX ,KN-Q7A, som är en 40 mtr.QRP SSB transceiver med ca. 3.5W ut på taltopparna. Byggsatsen kan beställas direkt från Kina.
 • Dessutom som vanligt många trevliga HF- och VHF- sidor.

QST nr 11 2013 November Full Cover

Ur innehållet i detta nummer kan nämnas följande artiklar:

 • En Variometer(var.induktans) är ett utmärkt verktyg för att trimma en mobil 80-meters antenn till resonans.
 • Digital frekvensskala för Kenwood TS-520S.
 • Hur man enkelt förvandlar en G5RV till vertikal för 160 meter (stegen vert.) och där övriga antennen är en "top kapacitans".
 • Test av SPE Expert 2K-FA linjära slutsteg med ca. 1500W ut.
 • Test av Peaberry V2 Software Defined Transceiver.
 • En artikel visar hur en enkel "mittsupport" för en dipol tillverkas.
 • I detta nummer hittar vi bl.a följande artiklar:
 • UHF och Micro vågs förstärkare beskrivs. Artikeln behandlar framför allt MMIC förstärkare. Numera finns det kretsar(MMIC) som är utmärkta upp till 6GHz.
 • Beskrivning av en multidipol för 20,30och 40 meter.
 • En artikel som behandlar TROPO konditioner. Hur de uppstår och hur man drar nytta av dessa inversioner.
 • QUAD antenner diskuteras. Här finns också en enkel beskrivning av en quad för banden 20,17 och 15 meter
 • DIPOLER: Här får vi en beskrivning av dipolens egenskaper dvs. impedans, ström och spänningsfördelning.
 • Dessutom som vanligt redovisas dels: DX-expeditioner, IOTA och VHF/ UHF aktiviteter.

QST Cover Oct 2013

 • Här beskrivs hur man kan montera dipoler ovanpå en 40" ´s vertikal. Switchande med reläer beskrivs också.
 • EME. En beskrivning av vad som behövs för att köra 144 MHz EME med hjälp av mjukvaran WSJT, mode JT65B. Tydliga figurer och bilder av vad som krävs.
 • En artikel om LED lampor och vad dessa kan orsaka för brus och störningar. LED-lampor med dimmer ger större problem än utan dimmer.
 • Beskrivning av en enkel audiooscillator
 • Tester av RIGOL DS1052E oscilloskop och ett från TEXTRONIX TDS 1042.
 • Test av AUDIOTONE AT5888 UV 2 bands FM transceiver från Kina.
 • Dessutom finns det flera artiklar som är resebeskrivningar med DX-körande

Redaktör till VHF Communications Magazine

Enligt uppgifter från Southgate News så har Andy Barter G8ATD annonserat att han kommer att sluta publicera VHF Communications Magazine   http://www.vhfcomm.co.uk 

Andy skriver: Jag har publicerat VHF Communications Magazine de senaste 13 åren och kommer nu att avgå. Jag kommer att publicera alla 4 nummer för 2013. Finns det någon som är villig att ta över publiceringen  av magasinet från 2014 för att ge den fortsatt utgivning? Var då vänlig och kontakta mig.

Han skriver vidare att abonnemangen har haft en stadig minskning över de senaste 13 åren till 349 prenumeranter 2013. Av dom är 80 inom England.

 

qst logoDetta nummer är ett "antenna special" och där hittar vi bl.a. följande artiklar:

 

 • Här visas hur man konstruerar en mindre "tilt over" mast på ca. 7-8 meter.
 • En bredbandsdipol för 80 meter dvs två dipoler där en är för CW delen och den andtra för SSB. Båda dipolerna matas med gemensam koaxkabel.
 • ARRL byggprojekt som är en transceiver för 10 och 6 meter med fina data. (Ingick i ARRL´s byggtävling 2012)
 • Byggbeskrivning av en antenn för 10 och 6 meter på samma boom ( 2 st. 3-elementare )
 • Test av HL-550FX linjärt slutsteg från Tokyo Hy-.Power som går från 6-160meter och är heltransistoriserat Pwr ca 550W HF.
 • Test av tvåhögeffekts balanserade avstämmnings enheter-"tuners". Det är Palstar BT-1500A och MFJ976, som båda klarar 1500W.
 • Beskrivning och test av SSB electronics ACS 2004-N fjärrstyrda antennväxel/ switch.

radcom march-2013

Ur innehållet i detta nummer har vi valt att visa och sammanfatta följande:

 • Här visas hur man bygger ett 5 pol. alternativt ett 8 pol kristallfilter med hjälp av 10MHz kristaller.
 • I denna artikel disskuteras solcykel 23 och cykel 24. En utförligt skriven artikel som kan vara bra att läsa.
 • Nästa författare visar var bästa plats för att montera antenner på din bil är. Gäller både VHF och HF antenner för mobilbruk.
 • En byggbeskrivning av den "perfekta" VOXen
 • Här kommer del 2 av artiklarna om "beacons" dvs vad som krävs innan man bygger och startar en dylik.
 • Dessutom några artiklar om antenner, det nya 5 MHz bandet, test av Peak Atlas DCA Pro-- komponent analysator m.m.

RadCom nr.2 February-2013

I detta nummer finns bl.a. följande att rapportera:

 • Beskrivning hur man bygger ett kristallfilter. Författaren använder sig av 10 MHz kristaller och filterbredden blir då ca. 600 Hz
 • Test av beg. nätaggregat från datorer. Det är 12V´s aggregat som prövas avseende stabilitet och t.ex. filtrering
 • Beskriver hur man testar eventuella förluster av koaxialkabel med hjälp av en reflektometer(TDR)
 • FUNcube Dongle Pro+ är en ny version av en SDR mottagare som testas. Freq-omfång är 150 kHz-1.96 GHz! Lämplig mjukvara måste installeras i datorn.
 • Genomgång och test av ALPHA DX-JR antennen som täcker frekvenserna 7.0 till 50 MHz.
 • Att köra test på 160 m från ett hus med liten trädgård eller tomt. Går det? Här följer några tips om antenner både för sändning och mottagning.


RADCOM January-2013
 • I årets första nummer hittar vi bl.a följande läsvärda artiklar:
 • Hembyggen: VFO förstärkare för 40 m mottagare
 • VHF.CFR dipoler. Info om antenner med koax "choke".
 • Här beskrivs hur man planerar och startar upp en repeater
 • Test och presentation av ELECRAFT KPA 500 slutsteg
 • En hopvikbar 144 Mhz 4-el yagi (typ TV antenn)
 • Test av "Super Antenna MP1B".
  En portabel antenn för 10-40 mtr som klarar 500W SSB och 300W CW (med separat spole -MC80- går den även på 80 mtr).
 • I övrigt finns det som vanligt intressant information från HF/VHF-aktiviteter och expeditioner.

logo QST 220x94

Nu har vi ett nytt exemplar av tidskriften i klubblokalen och där hittar vi bl.a. följande:

 • Byggskrivning av en 10dB dämpsats för HF. 100W in ger 10Wut och fungerar bra för intermitent trafik typ. SSB.
 • Ett annorlunda sätt att ansluta PL259 till en coax typ RG8 - RG213. Mycket proffsig lösning!
 • PSK31. En disskusion om utvecklingen av detta trafiksätt under senaste åren.
 • Bygge av en automatisk kontrollenhet av kraftförsörjning vid mobiltrafik. Undviker transienter m.m, vid vid start av transceivrar.
 • Här byggs en 1 rörs (6V6/6F6) enkel sändare som byggdes av många efter WWII.
 • Hur en fjärrstyrd "automat tuner" 1KW, kan göras brukbar även för 160 mtr. Byggbeskrivning.
 • Bygg en kontrollenhet för dina gamla separata TX och RX riggar. Då kan de köras som transceivrar.
 • Test av ARRAY SOLUTIONS-AIM UHF Vector impedans analysator.
 • Test av DZ Kit HT-7. En 40 mtr AM-handapparat som ger ca. 2W ut

RadCom November-2012

Ur innehållet i detta nummer kan vi bl.a. nämna dessa artiklar:

 • Rapport från internationella EME konferansen i Cambridge 2012
 • För "hembyggare"  beskrivs förbättrade hf-steg, dubbel balanserade blandare och lf-förstärkare.
 • Antenn mätning med hjälp av ACE-HF. Ett dataprogram för mätning och studier av vågutbredning.
 • Del 2 av antennen "Moxon Claw" som beskrevs i förra numret. Här följer en byggbeskrivning och dessutom en "remote" avstämmningsenhet
 • Ett hf-steg(preamplifier) beskrivs med en ny krets PGA103+ MMIC som ger nf-siffror på ca.0.5 db upp till 1296 MHz. Mycket enkel uppbyggnad--6-7 komponenter.
 • Under rubriken DATA beskrivs uppdateringen av programmet WSJT vers. 9.3 som användes vid EME-trafik och svaga signaler.

RadCom nr. 10 October-2012

 • Ur innehållet i detta nummer kan nämnas följande artiklar:
 • En artikel om förstärkare och då främst Lf-steg
 • Test av Elecraft P3 Panadapter och förnyad kontroll och test av K3´s data.
 • Det senaste inom "Digi-modes" presenteras
 • Del 1 av en mycket kompakt och utmärkt beam för 14 till 28 MHz --MoxonClaw--. Består av vertikala delta loopar och sägs vara vassare än den vanliga Moxon antennen
 • Hur man bygger om ett 600W oljefyllt värmeelement till en konstantenn.
 • Beskrivning av en sk. CFR Dipol. En vertkal alt. horisontell dipol som avslutas med en avstämd koaxdrossel.
 • Dessutom intressanta sidor om HF, VHF/UHF, QRP och störnings problem (EMC).

qst logo
I detta nummer kan du bl.a. hitta följande artiklar:

 • Hur man konstruerar en förkortad dipole för  80 meter. Med 2 st. induktanser förlängs vardera benen.
 • Några artiklar om portabeltrafik på VHF/UHF banden. En artikel visar hur en komplett station packas i en bag. (inkl.antenn)
 • Test av Ten-Tec R4040 /You Kits/ HB-1B. En QRP CW station med 4 band.
 • Test av N6BT Q-52 .En portabel HF-yagi ( 20-10 meter) med en boom på bara ca.3mtr.
 • Genomgång av deltaloopar, bl.a visas hur matningen påverkar strålningen( vertikalt alt. horisontell) .Här beskrivs dessutom en balun 4:1 som får en fullsize 80 mtr loop att även fungera på 40 mtr.
 • Test av Comet CHV-5x multiband roterbara dipol.

Sida 1 av 7

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

Go to top
fura.se använder cookies för att hemsidan skall fungera bättre för dig. Du måste acceptera Cookies för att använda fura.se