cqdl_2011-4 Lite av innehållet ur aprilinumret:
 • Test av HCJB "Pappradio". En billig SDR-mottagare för 150 kHz - 30 MHz
 • Bygg ett universellt TRX-Data interface med både Seriellt och USB interface
 • Bygg ett radiokit som innehåller följande:
  - MF förstärkare 455 kHz med BF494
  - Demodulator TBA120T
  - LF förförstärkare
  - Brusspärr med MC1458
  - LF förstärkare med LM386
 • Bygg en aktiv kort dipolantenn för 10 kHz - 30 MHz
 • Bygg en halvvågsantenn för 2 meter
 • Förläng kabeln på delbar display med LAN-kablage
 • Nytt kring Echelonantenner, teori för den nyfikne
 • Positiva effekter av att vrida symmetriska matarledningar
 • Vågledarflänsar, egen tillverkning och montering
 • Användande av RSID (Reed Solomon) koder och identifiering vid digitala moder
 • Om QSL (ej ifyllda) kort som erkännande och juridisk handling
 • Försök med SDR-teknik, EME och månfotografering
 • Erfarenheter från en ny radioamatör i Antarktis
 • Översikt och regler i länder som har CEPT licenser
 • VP8ORK, en sommarsaga från södra halvklotet

 • Sök i artiklarna

  Go to top