qst_logoNågot av innehållet i april mumret:

  • Vertikala delta loopar för 20mtr och 10mtr beskrivs, där 10mtr antennen hänger inne i den för 20mtr. Antennerna matas med separata 50 ohms coaxer.
  • En kompakt Tx för 40mtr att bygga. Den passar bra ihop med mottagaren i febr.numret och txen ger 1.5W alt 7.5 W ut
  • Ett portabelt radialsystem visas där alla radialerna består av rullmåttband.-- 16st. måttband kostar förstås en del "kulor".
  • Stor test av den nya Elecraft P3 Panadapter.
  • RST-koden förklaras. Koden kom till redan1934 och är egentligen ett "förklarande rapportsystem" dvs. inga exakta mätvården.
  • Extrema distanser (2 till5 hopp) på 6 meter via E-skip diskuteras i VHF-spalten.

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

Go to top