radion och radiotelegrafistenRadion och Radiotelegrafisten – Från gnistepok till satellit

Du känner kanske till Birgitta Gustafssons dokumentära bok med denna titel. Om inte så får du här några utdrag ur boken.

Ren CW-musik

På Tingstäde radio fanns i flera decennier från 1920-talet och framåt en mycket skicklig operatör, ”Jerker” Eriksson, som aldrig hördes sända några fel. Han hade börjat sin telegrafistkarriär som järnvägstelegrafist på Centralstationen i Stockholm, där mängder av telegram sändes under varje arbetspass. Birgitta Gustavsson citerar vad en kollega till ”Jerker” Eriksson har beskrivit: Han arbetade oftast stående och hade då lagt sig till med en något egendomlig nyckling. Han liksom sköt iväg tecknen med hjälp av en koordinerad, stötande rörelse vid hantering av handpumpen. Det var en ren CW-musik att lyssna till honom, något man aldrig glömmer. Det är synd av ingen har bevarat detta till eftervärlden genom bandning.

Om radioamatörerna under andra världskrigen citerar hon följande ur FRO-nytt:

En radioamatör utan radio är en djupt olycklig amatör. Någon vettig människa… kom på den ovanligt goda idén att man kunde kalla in både den stackars amatören och hans radiostation.

Hon avslutar boken så här.

Radioamatörerna är nästan lika gamla som radiotelegrafin. Amatörerna blir kanske de som längst håller CW levande – men hur länge? Kommer framtidens ungdomar, uppvuxna i tal- och bildåldern, att ha intresse av att lära sig morsetelegrafi när det finns så många apparater som klarar både sändning och avläsning? Kommer morse att bli ett dött språk som hieroglyferna?

Förmodligen blir det dock inom de militära signalförbanden som morsetelegrafin kommer att hållas vid liv längst, om inte annat som ett reservsystem av säkerhetsskäl. Många av de ungdomar som får utbildning i morsetelegrafi inom det militära kommer säkert också att använda dessa sina kunskaper som radioamatörer. En exklusiv liten skara brasspounders för arvet från Samuel Morse och Guglielmo Marconi vidare. (Reds anm: Se även tidigare publicerad artikel)

Må Så Väl

Bertil, SM2BJS

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

Go to top