Litteratur

Tidskrifter, magasin, böcker etc

RadCom September-2012 copy

I septembernumret av RadCom finns bl.a. följande artiklar att studera. Mycket av innehållet i övrigt handlar om deras årliga årsstämma

 • En beskrivning av en mycket enkel mottagare--en sk. TRF generativ dito.
 • En för portabelbruk hopvikbar 2 elements antenn för 6-meter beskrivs
 • En artkel om mobila fackverksmaster och då spec. teknologin för UPSHOTS master
 • Test av YouKits FG-01 antenna analysator har gjorts

radion och radiotelegrafistenRadion och Radiotelegrafisten – Från gnistepok till satellit

Du känner kanske till Birgitta Gustafssons dokumentära bok med denna titel. Om inte så får du här några utdrag ur boken.

Ren CW-musik

På Tingstäde radio fanns i flera decennier från 1920-talet och framåt en mycket skicklig operatör, ”Jerker” Eriksson, som aldrig hördes sända några fel. Han hade börjat sin telegrafistkarriär som järnvägstelegrafist på Centralstationen i Stockholm, där mängder av telegram sändes under varje arbetspass. Birgitta Gustavsson citerar vad en kollega till ”Jerker” Eriksson har beskrivit: Han arbetade oftast stående och hade då lagt sig till med en något egendomlig nyckling. Han liksom sköt iväg tecknen med hjälp av en koordinerad, stötande rörelse vid hantering av handpumpen. Det var en ren CW-musik att lyssna till honom, något man aldrig glömmer. Det är synd av ingen har bevarat detta till eftervärlden genom bandning.

Om radioamatörerna under andra världskrigen citerar hon följande ur FRO-nytt:

En radioamatör utan radio är en djupt olycklig amatör. Någon vettig människa… kom på den ovanligt goda idén att man kunde kalla in både den stackars amatören och hans radiostation.

Hon avslutar boken så här.

Radioamatörerna är nästan lika gamla som radiotelegrafin. Amatörerna blir kanske de som längst håller CW levande – men hur länge? Kommer framtidens ungdomar, uppvuxna i tal- och bildåldern, att ha intresse av att lära sig morsetelegrafi när det finns så många apparater som klarar både sändning och avläsning? Kommer morse att bli ett dött språk som hieroglyferna?

Förmodligen blir det dock inom de militära signalförbanden som morsetelegrafin kommer att hållas vid liv längst, om inte annat som ett reservsystem av säkerhetsskäl. Många av de ungdomar som får utbildning i morsetelegrafi inom det militära kommer säkert också att använda dessa sina kunskaper som radioamatörer. En exklusiv liten skara brasspounders för arvet från Samuel Morse och Guglielmo Marconi vidare. (Reds anm: Se även tidigare publicerad artikel)

Må Så Väl

Bertil, SM2BJS

logo QST
 • Förutom ett antal mindre artiklar om amatörradio hittar vi bl.a följande:
 • HFSK interface för Android smartphones. En enkel konstruktions beskrivning finns i artikeln.
 • Beskriver D-star och hur kontakter konstrueras. Teori och praktisk handhavande av den digitala tekniken där inställningar av några ICOMs stationer beskrivs.
 • Med RMS-Express och Winmor prtokoll ges möjlighet att överföra digitala meddelanden automatiskt på HF-banden utan dyrbara TNCér
 • Test av Kenwood TM-281A En FM transceiver (65W)
 • Test av TOKYO Hi.Power HL-350 VDX. Ett 300W transistor slutsteg för 144 MHz som behöver 13.8V /40A.
 • NS/AC0C roofingfilter till FT2000. En beskrivning hur man installerar och "trimmar" in detta filter.

RadCom March-2012 copy

Av de artiklar som finns i detta nummer kan nämnas följande:

 • En enkel beskrivning av en fjärrstyrd antennväxel. Treledare behövs för att styra hela växeln samt förstås coax och då kan växeln skifta mellan 4 olika antenner.
 • "HF-bias tee".ett enkelt sätt att skifta mellan 2 antenner, där växlings reläets spänning matas via coaxen.
 • Här beskrivs ingångs och utgångs kretsarna till 2-mtrs steget som påbörjades i förra numret.
 • En artikel om rävjakt, VHF/UHF, som sker med små antenner och handapparater för dessa band.
 • Stort test av ICOM IC-9100 HF --UHF transceiver ( inkl. D-star)

 • Hur fungerar stående vågmetern? Dels en teoretisk genomgång och en praktisk byggbeskrivning.

logo QST

 • I QST april 2012 kan du bl.a. hitta följande artiklar:
 • ARRL har utlyst en byggtävling av en transceiver för 10 och 12 meter med SSB, CW och 25W erp. Totala kostnaden fick ej överskrida 200 dollar. Vinnande bygget redovisas.
 • En rörprovare för högeffekts rör typ 8877,GS35, 3-500Z beskrivs.
 • Hur mäter man SWR i balanserad kabel? Ett enkelt schema med toroider redovisas 
 • Här beskrivs ett interface att koppla mellan en modern transceiver och ett äldre slutsteg. Två varianter beskrivs dels switchning med transistor alt. reedrelä.
 • En dämpsats som är en byggsats från Xtal Set Society och lämpad för QRP- riggar. Tål 5W RF.
 • Stor test av ICOM IC9100 transceivern 160mtr---2mtr +70 cm och 23cm
 • En artikel om 2011´s dxpedition ,VP8ORK, som var aktiva från South Orkney Island.
 • Under VHF spalten rapporterar redaktören om långväga qson som kördes i slutet av januari med HK0NA --Es och F2 trolig orsak.

RadCom April-2012

 • I detta nummer hittar vi bl.a. följande artiklar:
 • "Skin effect" .En artikel som förklarar hur den fungerar och som avmystifierar fenomenet.
 • Referat från CE4A dxpeditionen till den lilla ön Papuya SA095
 • QRP-sidan redogör några nya QRP-riggar bl.a.TEN TEC Qrp 539
 • Detta är steg 1 av ett 400W slutsteg för för 144 MHz . Det är framför allt biaskretsen och kyldelen av steget som beskrivs i den första artikeln.
 • Här beskrivs funktionen hos en liten loop antenn samt dessutom hur den stora Rhombic antennen fungerar. En antenn som tar stor plats men ger mycket gain!
 • Funktionell-N-syntesis. Här beskrivs bl.a. kreten LMX2470 och byggbeskrivning för denna krets.
 • HF-sidan beskriver VP6T dxpeditionen, VHF/UHF sidan diskuterar hur man bäst förutsäger olika öppningar på de banden

logo QST
I QST nr 3 mars så hittar du bl.a. följande artiklar:

 • Coax vertikal för 80 och 40 meter med spec. lösning av bandskiftning.
 • Fjärrstyrning av en 43 feet vertikal(160,80 och 40 mtr) med hjälp av relän och motorstyrd kapasitans.
 • En artikel om var man lämpligast monterar en 144MHz antenn på bilen för att få den strålningsloob som önskas.
 • Tester av 4 olika antenn analysatorer. Det är följande: Comet CAA-500, MFJ-266, Rigexpert AA-54 samt YouKits FG-01
 • en test av BRAVO-7K portabla dipol som täcker 40--10 mtr. Enligt testaren den bästa portabla antennen han provat!
 • Dessutom förstås referat från expeditioner,VHF/UHF sidor,  testresultat m.m.

qtcNi som följer SSA:s hemsida har redan upptäckt att de senaste sex årgångarna av QTC finns på SSA hemsida i digitalt format.

Samtliga nummer från årgångarna 2006 - 2011 (66 nummer) har lagts ut under rubriken QTC. Fler äldre årgångar kommer att läggas till inom kort. Erik SM6JSM meddelar även att det en gång om året - i februari - så kommer föregående års utgåvor att göras tillgängliga digitalt.

RadCom March-2012

  I detta nummer hittar vi bl.a. följande artiklar:

 •  Modifiering av ett 400W  HF-slutsteg som beskrevs i RadCom augusti 2008. Beskriver även en enkel 2 el. Moxon antenn för 10 meter.
 • Beskrivning av några enkla och kompackta antenner utan "loading or traps" typ Moxon, W1QP, VK2ABQ och ex. dubbel D-antenn
 • Här beskrivs tre olika blandar kretsar som kan användas för att ex. komma ut på micro amatörbanden.
 • I denna artikel får man tips hur det går till att reparera 3-el trebandsyagis. Ex antenner Wilson system, A3S , Mostley TA33/CL33 ,och TH3 modeller.
 • Den mycket moderna LFA-antennen beskrivs. Här testas och visas en 9 elementare för 144 MHz som har följande goda egenskaper: låg SWR, bra back-/sido undertryckning av lober, samt en konstruktion som ger lågt brus!
 • Test av RigBlaster ADVANTAGE. Ett interface för digital trafik med ett inbyggt ljudkort.
 • GHZ bandet: beskriver en modifiering av G4DDk´s 23 cm transverter
 • Många fina artiklar om HF aktiviteter, VHF/UHF dito, contest sidor och fieldays
 • Annons :Som avslutning kan nämnas att det kommer en ny mottagare(9kc---3.5 GHz) ALL NEW EXCELSIOR- SDR med inbyggd spectrum analysator

FURAbok

Nu finns jubileumsboken FURA 60 år från 2006 för nedladdning från Webben.

Föreningen Umeå Radioamatörer, FURA, som firade sitt 60-årsjubileum 2006 utgav då en 144-sidig jubileumsbok med titeln ”Minnena, mötena och medlemmarna under 60 år”. Det är ett ambitiöst arbete som lagts ner av gruppen som arbetat med skriften.

Boken kan laddas ned —>>HÄR! (OBS 3.5 MB pdf-fil)
Ett tryck exemplar av boken kan beställas —>>HÄR!

I kronologisk ordning nämns radiohistoria för Västerbotten och klubbens verksamhet i Umeå. 1923 finns den första radiomottagaren i Umeå. 1926 finns en rundradiostation. Efter andra världskrigets slut, 1946 då det åter blir tillåtet att inneha amatörradiostationer, bildas amatöradioklubben FURA i Umeå med 14 medlemmar. Kort tid därefter är man över 100 medlemmar.

Läs mer: Jubileumsboken FURA 60 år för nedladdning

RadCom February-2012

I february numret av tidningen kan du bl.a. hitta följande artiklar:

 • Nu beskrivs slutmonteringen av HF-tranceivern som beskrivits i ett antal nummer av RadCom. Dessutom kommer ett nytt mosfet slutsteg på 200W att ingå i bygget.
 • RSGB´s bandplan 2012 finns upptryckt och förklarad.
 • CTCSS för riggarna FT726R och FT790R föreslås.
 • Ett nytt kretskort (Encoder 47; CS techology) monteras i ovanstående riggar.
 • Test och bilder på Lamco DU 1500T och DU 1500 L högeffekt tuners (1500W)
 • Test av Ranger RCI 2950DX 10/12 meters tranceiver. En liten multimode station som väger bara 1.9kg och har 10-20 W uteffekt.
 • Dessutom som vanligt en hel del fina artiklar om EMC, tester,VHF/UHF och annat smått och gott.
radcom_jan_2012
RadCom nr. 1 2012
 
 • Test och analys av den nya transceivern IC 7410.
 • DX-peditionen till Kiritimati T32C beskrivs utförligt Antalet qso´n blev drygt 213.000. Artikeln är mycket intressant.
 • Test av en aktiv mottagar loop, ALA1530, där det rekommenderas att man använder rotor montering. Är ej rundstrålande.
 • Förnyad test av AIM4170C som är ett antennanalys verktyg som täcker 5kHz — 180MHz. Många tips hur man mäter vissa variabler.
 • En intressant portabel antenn beskrivs (14—18 MHz). Konstruktionen är en vertikal mobil antenn med halvvågs matning med ett spec.”loading coil”
 • Ett test av en “Off center dipole” avsedd för de höga banden 20 m. till 10 m. Den fungerar bra, men är förstås en kompromiss antenn.
 
radcom_dec_2011

Först några notiser från decembernumret.

1. Den 12 dec. 1961 kom den första amatörsatteliten upp i omloppsbana runt vår jord. Den var batteridriven och bara aktiv i 22 dagar. Trots det skickade ca. 600 amatörer in lyssnarrapporter.

2. Nu finns en mycket stark antenntråd på marknaden — Kevlar antenna wire. Tråden är således mycket stark och väger bara 1,8 kg för 100 meter med diameter 2.8 mm. Brottstyrka är ca 900 kg! Pris = 90 pund/ 100mtr.

Tidningen i övrigt innehåller bl.a. följande artiklar:

 • Impedans mätning och “feedline” problemet.
 • Beskrivning av bredbands drivsteg (1W ) med bl.a 2SC-1306 bipolär transistor. Även ett bredbandssteg med mosfet beskrivs --RD06HHF1
 • Bygg din “ Green radio” dvs. en kristallmottagare uppbyggt på en vanlig kopplingslist. Behövs en stark lokal MW sändare.
 • Test av VORTEX 4 el. 6 mtr. delta loop med lång bom och med ett gain på > 11dbi.
 • En utförlig artikel om kristall osc. och varför vissa kopplingar inte fungerar så bra.
 • Test av DG8SAQ VNWA3 vector analysator. En enhet som mäter S-parametrar, reaktans och Q-värden upp till 1.3 Mhz.
Som vanligt finns det  mycket annat trevligt att läsa om i detta nummer.
radiotelegrafisten_julen_1926Staffan Kjellqvist, SM0CEC var en synnerligen flitig besökare på FURA under den period i början av 1960-talet då aktiviteten i klubblokalen var om möjligt ännu högre än i dag. Staffan och jag har utväxlat några e-brev som bland annat kom att handla om Staffans pappa som hade varit gnist på ett ångfartyg på 1920-talet. Staffan återkommer förhoppningsvis med information om detta. I avvaktan härpå föreslog han att vi kunde publicera den skrift som du når via länken nedan. Det är ett julnummer av en tidning som var ”Organ för Sveriges Radiotelegrafistförening” utgivet år 1926.

http://ski.slatronic.se/Radiotelegrafisten.pdf
RadCom-0911-Cover
 • EI9GQ beskriver en DDS VFO för HF-tranceivern. Komplett kretskort och tillhörande spännings regulatorer visas.
 • Test av Moonracker HT-90E En lågpris 2-meters handapparat med effekt 1 alt 5W.
 • Kort beskrivning av Alford Slot antennen för UHF ändamål.
 • Test av en kompakt spetrum analysator - SA44B- och en tracking generator (TG44). Fabrikat: Signal Hound.
 • SDR QRP rig i byggsats beskrivs (SDR260) - samt en modul som förhindrar att bilens batteri totalt töms vid portabelkörning.
 • En ganska kompliserad "Picayagi" beskrivs ( HF )
 • Här diskuteras när det blir lämplig tidpunkt att köra expeditionen T32C (27sept.--25okt.). Band för band tar man upp. Det kommer säkert att bli kämpigt om du inte har bra antenner och en del "power".
Rothammel AntennenbuchRothammels Antennenbuch. Av många ansedd som"Antennbibeln" för radioamatörer. Nu är den inköpt vid SSA Årsmöte i Växjö. Det gigantiska uppslagsverket kommer att fylla sin givna plats i FURA's litteraturbibliotek.

Att boken som är på hela 999 sidor är skriven helt på tyska utgör inget större problem. Dels finns det nästan lika många illustrationer. Dessutom är ju formler internationella samt de beskrivningar som finns kan ganska lät härledas till svenska språket! Dessutom så finns det ju Google translations om man har problem.

qst_logoNågot av innehållet i april mumret:

 • Vertikala delta loopar för 20mtr och 10mtr beskrivs, där 10mtr antennen hänger inne i den för 20mtr. Antennerna matas med separata 50 ohms coaxer.
 • En kompakt Tx för 40mtr att bygga. Den passar bra ihop med mottagaren i febr.numret och txen ger 1.5W alt 7.5 W ut
 • Ett portabelt radialsystem visas där alla radialerna består av rullmåttband.-- 16st. måttband kostar förstås en del "kulor".
 • Stor test av den nya Elecraft P3 Panadapter.
 • RST-koden förklaras. Koden kom till redan1934 och är egentligen ett "förklarande rapportsystem" dvs. inga exakta mätvården.
 • Extrema distanser (2 till5 hopp) på 6 meter via E-skip diskuteras i VHF-spalten.
cqdl_2011-4 Lite av innehållet ur aprilinumret:
 • Test av HCJB "Pappradio". En billig SDR-mottagare för 150 kHz - 30 MHz
 • Bygg ett universellt TRX-Data interface med både Seriellt och USB interface
 • Bygg ett radiokit som innehåller följande:
  - MF förstärkare 455 kHz med BF494
  - Demodulator TBA120T
  - LF förförstärkare
  - Brusspärr med MC1458
  - LF förstärkare med LM386
 • Bygg en aktiv kort dipolantenn för 10 kHz - 30 MHz
 • Bygg en halvvågsantenn för 2 meter
 • Förläng kabeln på delbar display med LAN-kablage
 • Nytt kring Echelonantenner, teori för den nyfikne
 • Positiva effekter av att vrida symmetriska matarledningar
 • Vågledarflänsar, egen tillverkning och montering
 • Användande av RSID (Reed Solomon) koder och identifiering vid digitala moder
 • Om QSL (ej ifyllda) kort som erkännande och juridisk handling
 • Försök med SDR-teknik, EME och månfotografering
 • Erfarenheter från en ny radioamatör i Antarktis
 • Översikt och regler i länder som har CEPT licenser
 • VP8ORK, en sommarsaga från södra halvklotet

 • RadCom-0411-Cover
  • SSB via ljus är det möjligt? En transverter beskrivs som ger signaler på 25KHz.
  • 50 W på 70 MHz. Ett slutsteg som är gjort för att passa en FM handapparat på detta band. Framtida band för SM-hams?
  • En förstudie av ICOM IC-9100 . En tranceiver från 160 mtr till 23 cm där uppbyggnaden beskrivs, men där inga tester har utförts.
  • QRP-sidan beskriver den senaste tranceivern från KD1JV --ATS-4. En 5 bands CW rig (15--80 mtr) med inbyggd CW bug och 3 st. minnen.
  • Hembygge : här fortsätter artikeln om HF-transceivern med ett mosfet slutsteg på 16W i klass AB. Utförlig beskrivning av lågpassfilter och fina bilder med utförliga data av filtren.
  • Test av KUHNE MKU 432 G2 70cm transverter med utförliga mätdata.
  • Test av FLEX- 1500 transceiver som är en lågeffekt station med bra SDR mottagare.
  • Här testas också ALPIN 100 ,som är ett slutsteg för HF+ 6 mtr. Steget lämnar ca 1 KW ut och påminner mycket om ACOM 1000 som är väl kännt.
  • Dessutom som vanligt intressanta sidor om LF trafik, VHF/UHF, DX  expeditioner,GhZ band aktiviteter , Switchade nätaggregat m.m.
  cq_2011-04
  • Test av Kenwood TH-D72 med GPS och APRS
  • Test av Ameritron RCS-12 antennswitch
  • Test av 30 A nädel SEC-1235M
  • Nya produkter
   Icom IC-7410
   Array Solutions AIM UHF Analysator
  • Del 2 av artikeln om att bygga ett Heahkit instrument.
  • ISS och packet
  • AC2X om socialt multimedia trafiknät för radioamatörer
  • Artikel om amatörradions tidiga dagar
  • Diverse andra artiklar

  qst_logoUr innehållet i mars tidningen kan följande av intresse nämnas:
   1. Styrbar V-beam med endast 4 trådar. Täcker 10-40 Mtr och matas med stege 4-600 ohm. Enkel reläbox visar antennriktning.
   2. Digitalt ljudkorts "interface" beskrivs. Lämpligt för t.ex. Wsjt, psk31 m.m.
   3. En 160 mtrs roterbar loop för lyssning beskrivs.
   4. Test av ICOM IC-V80 handapparat för144 MHz.
       Test även av ICOM IC-T70A också en handapprat, men för både 144MHz och 432MHz.
   5. Analys och test av Arry Solutions VNA-2180-Vector network analyzer.
   6. Sunspot cykel 24 är i antågande. Kort beskrivning av vad som händer med de olika skikten i vår atmosfär när antalet solfläckar ökar.

  Sida 2 av 7

  Liknande artiklar

  Sök i artiklarna

  Go to top
  fura.se använder cookies för att hemsidan skall fungera bättre för dig. Du måste acceptera Cookies för att använda fura.se
  Om våra Cookies Accepterar Nej