thumb_horby_logperiod Sveriges Radios sändningar på kort- och mellanvåg upphör den sista oktober 2010.

En mer än 70-årig radioepok tar slut på lördag när Sveriges Radios kortvågssändningar från Hörby och mellanvågssändningarna från Sölvesborg upphör.
Hörby Logperiodisk antenn - Hoppas verkligen att den inte går till skrotning och förgängelsen! Klicka för större bild!

– Vi måste finnas där publiken finns och idag finns vår publik i omvärlden på webben. Det känns inte längre relevant att sända via kort- och mellanvåg. Det är varken ekonomiskt försvarbart eller publicistiskt motiverat. Nu kan pengarna styras dit där behoven finns, säger programdirektör Björn Löfdahl.

Kort historik
De första sändningarna i mellanvåg startade redan 1929 från Sverige och den nuvarande sändarstationen i Hörby blev klar 1938. Sändningarna vände sig till svenskar utomlands och under åren har Sveriges Radios utlandsprogram Radio Sweden sänt på elva språk till utlandet.

På 30-talet var kort- och mellanvåg den teknik som man sände radio på. FM kom först på 50-talet. På 30-talet fanns det svenskar främst i USA, dit många emigranter fortsatt att sök sig även under 20- och 30-talen. Sen nådde också sändningarna affärsfolk, sjömän, missionärer, fiskare m.fl.

Vid krigsutbrottet 1939 fick utlandssändningarna högre prioritet med dagliga sändningar även på engelska, tyska och franska.

På 50-talet blev sändarna starkare och språken fler och nu riktades intresset mot Latinamerika. 1967 började man sända mot Ryssland där Sveriges Radio var en sällsynt leverantör av objektiv journalistik till en nyhetstörstande befolkning.

Sedan har språken kommit och gått beroende på ekonomiska och geopolitiska förändringar. Den senaste tiden har kortvågsradion sänt ut nyheter på svenska och engelska.

Hörby och Sölvesborg
År 1952 ersattes de första kortvågssändarna i Motala med två betydligt starkare 100 kW-sändare i Hörby. Tjugo år senare uppfördes nya och starkare kortvågssändare i Hörby och en kortvågssändare i Karlsborg. Dessa hade en effekt på 500 kW per styck. År 1985 flyttades mellanvågssändningarna från Hörby till en ny sändare i Sölvesborg. År 1992 invigdes en ny sändarutrustning, med tre 500 kW-sändare, i Hörby. Samtidigt uppfördes ett nytt antennsystem.

Direktsändning
SR Malmö sänder direkt från Hörby torsdag förmiddag kl 07.30-08.00

Pressbilder
Nytagna pressbilder från Hörby finns på nedanstående länk onsdag eftermiddag.
www.sverigesradio.se/press/bilder/horby

Det känns inte längre relevant att sända via kort- och mellanvåg. Det är varken ekonomiskt försvarbart eller publicistiskt motiverat. Nu kan pengarna styras dit där behoven finns, säger programdirektör Björn Löfdahl.

Kort historik
De första sändningarna i mellanvåg startade redan 1929 från Sverige och den nuvarande sändarstationen i Hörby blev klar 1938. Sändningarna vände sig till svenskar utomlands och under åren har Sveriges Radios utlandsprogram Radio Sweden sänt på elva språk till utlandet.

På 30-talet var kort- och mellanvåg den teknik som man sände radio på. FM kom först på 50-talet. På 30-talet fanns det svenskar främst i USA, dit många emigranter fortsatt att sök sig även under 20- och 30-talen. Sen nådde också sändningarna affärsfolk, sjömän, missionärer, fiskare m.fl.

Vid krigsutbrottet 1939 fick utlandssändningarna högre prioritet med dagliga sändningar även på engelska, tyska och franska.

På 50-talet blev sändarna starkare och språken fler och nu riktades intresset mot Latinamerika. 1967 började man sända mot Ryssland där Sveriges Radio var en sällsynt leverantör av objektiv journalistik till en nyhetstörstande befolkning.

Sedan har språken kommit och gått beroende på ekonomiska och geopolitiska förändringar. Den senaste tiden har kortvågsradion sänt ut nyheter på svenska och engelska.

Hörby och Sölvesborg
År 1952 ersattes de första kortvågssändarna i Motala med två betydligt starkare 100 kW-sändare i Hörby. Tjugo år senare uppfördes nya och starkare kortvågssändare i Hörby och en kortvågssändare i Karlsborg. Dessa hade en effekt på 500 kW per styck. År 1985 flyttades mellanvågssändningarna från Hörby till en ny sändare i Sölvesborg. År 1992 invigdes en ny sändarutrustning, med tre 500 kW-sändare, i Hörby. Samtidigt uppfördes ett nytt antennsystem.

Direktsändning
SR Malmö sänder direkt från Hörby torsdag förmiddag kl 07.30-08.00

Stationsbilder
Nytagna bilder från Hörby finns på nedanstående länk.
www.sverigesradio.se/press/bilder/horby