Händerna på ratten !

bluetooth

Den 1 februari 2018 är det inte längre tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.

Hur lyder regeln?

I trafikförordningen 4 kap. 10 e § trafikförordningen (2017:1284) står det:
"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen."

Du kan förlora körkortet

Om du bryter mot förbudet,  får du böter och kan i värsta fall bli av med körkortet. Om du nyligen har tagit körkort, kan du behöva göra om uppkörningen.

Uppdaterat 2018-02-13: Enligt VK har den person som redan ertappats och erkänt ett åtal att vänta. I VK står det vidare "- att det för närvarande saknas riktlinjer gällande hur höga bötesbelopp som skall dömas ut för det nya brottet. Det blir nu upp till Tingsrätten att pröva"

Vad gäller då för oss radioamatörer?

Ja, det verkar lite svårtolkat. För yrkestrafik gäller följande enligt Transportstyrelsens sida:

Fråga:  Jag använder annan kommunikationsutrustning så som komradio i mitt arbete – kan jag inte göra det längre?
Svar:  Du behöver inte sluta använda din kommunikationsutrustning i bilen, men du måste använda den trafiksäkert.

Av § 10 regeln och ovanstående svar kan tolkningen göras så, att vi radioamatörer får hålla i en mikrofon men inte en handapparat när vi kör ett motorfordon.
Men det säkra alternativet är förmodligen kommunikation med hjälp av någon Bluetooth utrustning eller headset.

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

Go to top