SM2AJY runeDen 12 januari avled Rune Persson, SM2AJY på Skellefteå lasarett.

Han fick 90 år. Rune växte upp i Stöcksjö, Umeå med tre yngre systrar. Rune var en av åtta i Umeå som erövrade certifikat 1948. Det var en rivstart för FURA som bildades två år tidigare.

Vid sidan om arbetet på gården i Stöcksjö byggde han upp en imponerande station med bland annat V-beamar i alla riktningar.

Han fångades tidigt i livet av väckelsen. Under åren i Umeå engagerade han sig i ungdomsverksamheten inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen – EFS. Det kristna engagemanget för ungdomar och mission följde Rune hela livet.

Efter värnplikten på I 20 utbildade sig Rune till elingenjör.

Rune blev ordförande i FURA 1951. På hans initiativ bildades sedan en FRO-avdelning i Umeå. Det hade stor betydelse bland annat för utbildning. Kurser som ledde till amatörcertifikat kunde arrangeras och detta till rimlig kostnad för deltagarna. Det resulterade även i en lokal som disponerades av både FURA och FRO. FURA visar sin uppskattning för Runes insatser genom att utse honom till hedersmedlem i föreningen.

Runes tid i FURA avslutades i slutet av 1950-talet när han flyttade till Skellefteå. Efter någon tid i Skellefteå var Rune med när SKRA nybildades 1960.

I Skellefteå hittade han Kerstin, de gifte sig 1962 och bosatte sig i Bergsbyn. De fick två söner och en dotter. Fyra barnbarn har Rune haft glädjen att få uppleva. Kerstin och Rune fick även vara delaktiga och drivande inom EFS och i Bergsbykyrkans utveckling.

Rune upphörde att vara aktiv för ett tjugotal år sedan och överlät radioprylarna till vännen Erik, SM2LWU.

Omsorgen om barn och barnbarn, var viktig för Rune. Intresset för skog och mark hade också en särskild plats i Runes liv, främst i sommarstugan, med bland annat bärplockning, älgjakt och skogsarbete.

FURA genom
Kurt Lundström, SM2DXH
Bertil Andersson, SM2BJS

SKRA genom
Jimmy Jonsson, SM2BYW
Sören Wallén, SM2DLA

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

Go to top