lofar.jpgLOFAR har som uppdrag att undersöka Universum med hjälp av radiofrekvenser mellan 10 - 240 MHz. Radioastronomi som normalt nyttjar mikrovågsfrekvenser. LOFAR är ett europeiskt sensornät med kontinentala dimensioner, avsett för observationer av Jorden och rymden. Under de fem hittillsvarande driftåren har den svenska grenen LOIS bidragit med forskning kring rymd, IT och radio och byggt upp ett eget sensornät i Småland.

Läs mer om LOFAR:
Organisationen LOFAR, http://www.lofar.org/
LOFAR på Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/LOFAR
Svensk artikel om LOFAR på IDG Teknik 360

Sök i artiklarna

Go to top