Under "Archive" på nedanstående hemsida finns mycket matnyttiga artiklar om radioteknik och annat. Mycket kanske är på lite akademisk nivå, men en hel del går att ta till sig.
http://www.highfrequencyelectronics.com/index.shtml  

Här är ett urval av artiklar i pdf-format som kan vara något för amatörer ...

Electromagnetic Radiation and Human Health http://www.highfrequencyelectronics.com/Archives/Jul05/HFE0705_Zamanian.pdf
RF Connector Selection for Higher Frequencies
http://www.highfrequencyelectronics.com/Archives/Jan04/HFE0104_Moyher.pdf
Digital Signal Processing:Its Ever-Increasing Role in Communications 
http://www.highfrequencyelectronics.com/Archives/Oct04/HFE1004_TechReport.pdf 
Magnetic Materials for Broadband Transmission Line Transformers
http://www.highfrequencyelectronics.com/Archives/Jan05/HFE0105_Sevick.pdf

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

Go to top