thumb_rrc1258.jpgNu finns det här! Fjärrstyrning av Icom IC-706

Radio Remote Control 1258 är en generell produkt framtagen för IP-kommunikation. Med olika programvaror anpassas den för olika ändamål. I detta fall för att fjärrstyra amatörradiostationer över Internet. Programvaran är i huvudsak utvecklad för att användas med en ICOM IC-706 där man delar på manöverpanel och radio. RRC-1258 används i par, en enhet ansluts till radiostationen och en ansluts till Manöver-panelen. 
Det är SM2O Mikael som troligen är först i världen att ta fram en färdig lösning för fjärrstyrning av denna typ. Man kan därmed flytta sin frontpanel var som helst i världen där det finns en Internetanslutning. Det behövs ingen dator eller några som helst andra interface. För endast 3.690 kr får man en komplett fjärrstyrning.
Hårdvaran är förberedd för att användas på samma sätt tillsammans med Kenwood TS-480 och Yeasu FT-857. En generell lösning där man använder en dator som manöverpanel och fjärrstyr radion vi ex CIV protokollet är också planerad. Stöd för dessa kommer att införas så snart tiden medger detta.

Mer information på produktens en egen hemsida http://www.remoterig.com/

Sök i artiklarna

Go to top