electronics-diy.jpg

Ovanstående hemsida innehåller många trevliga byggsatser, artiklar, scheman samt länkar till andra elektroniksidor. Tilman SM0JZT har i nr 1 av QTC en beskrivning på en LC meter från denna leverantör.
Har du inte redan studerat sidan så rekmmenderas ett besök på http://electronics-diy.com/

Sök i artiklarna

Go to top