retro-75.png När det gäller QRP byggsatser så är det för det mesta enbart CW eller ibland SSB som erbjuds. Men nu har Small Wonder Labs slagit till igen och tagit fram Retro-75 , en AM transceiver.

Det finns en artikel om den i septembernumret 2010 av CQ-Amateur Radio. Byggsatsen finns f.n. bara med kristaller för frekvenser som är aktuella i USA. Men den händige kan ju lätt fixa den saken eller så kanske SWL tar fram en IARU Reg-1 modell? Priset för enbart byggsatsen är $69. Vill man ha tillhörande låda så tillkommer $40.


Sök i artiklarna

Go to top