thumb_ten-tec_r4030.jpg Man skulle kunna tro att det är en upphottad MKARS-80. Men det är faktiskt QRP-transceivrar från Ten-Tec. Riggen finns i två versioner R4020  som har 40 och 20 meter och R4030 således 40 och 30 meter.

Mer info och tekniska data på Ten-Tec hemsida .
Annan info på the QPR'ers hemsida