För slutstegsbyggare kan detta dokument vara bra ha. Icke induktiva högeffektmotstånd kan vara svåra att hitta. Dom finns tydligen numera i moderna former. Se detta pdf-dokument (490 kb)