Rigexpert AA-54RigExpert AA-30 och AA-54 är kraftfulla antennanalysatorer utvecklade för testning, kontroll, avstämning eller reparationer av antenner och matarledningar. AA-30 går mellan 0.1 Mhz - 30 MHz, AA-54 till 54 MHz.

Det handlar huvudsakligen om SWR (Standing Wave Ratio) och impedansmätande instrument.

Olika moder för mätningar, dessutom övriga funktioner som anslutning till PC för att plotta Smith diagram etc. gör RigExpert AA-30 och AA-54 attraktiva för professionella och hobbyanvändare.

Följande kan enktelt utföras med en RigExpert AA-30 och AA-54:
- Snabbtest av en antenn. 
- Avstämma av antenner.
- Mätning av SWR and impedans och jämföra före och efter speciella förhållanden (placering, regn, snö etc.)
- Tillverkning av kablar och uppmätning av kabelparametrar. 
- Test och felsökning av antennkablar.
- Mätning av kapacitans eller induktans på reaktiva laster 

Instrumenten finns att köpa hos SRS AB, pris 3.980 kr resp. 4.400 kr.