pactormodem_p4dragonSCS, Special Communications Systems GmbH i Tyskland har annonserat P4Dragon. Ett datamodem för nya Pactor 4 med en topphastighet av 10.800 bps med 2.4 kHz bandbredd.

Detaljer och mer informatio om det nya Pactor 4 modemet kan ses på http://tinyurl.com/Pactor4SCS eller direkt på den tyska hemsidan http://www.pactor4.com/SCS_DRAGON_DE/Home.html

Sök i artiklarna

Go to top