För att enkelt kolla F/B på sin antenn kan man använda MFJ-xxx antennanalysator. Den placeras på marken 30-50 meter från antennen. Signalen som analysatorn skickar ut på önskad frekvens rattar man in på trancivern och sedan läses signalstyrkan av. Är antennen roterbar snurrar man 180 grader och läser av igen. Annars får man flytta utrustningen på andra sidan av antennen. Skillnaden är förhållandet mellan antennens fram och backriktning.

MFJ-287_till_sm2sum_antennartikel

MFJ-247 på trekammarbrunnens lock. Koaxstump och en skruvmejsel som antenn för att få lagom signal.

Undertecknad justerade in en 2-elementare för 7 MHz. Drivelementet justerades till 7.030 MHz.
Reflektorn justerades till 6.930 MHz. Jag läser S-enheter och varje sådan hos mig är ca 3dB.
Avlästa värden blev enligt följande tabell:
Frekvens Framåt Bakåt Skillnad F/B
6.950 S 7 S 7 0 0 dB
6.975 S 8 S 7 1 3 dB
7.000 S 8.5 S 5.5 3 9 dB
7.025 S 8.5 S 1.5 7 21 dB
7.050 S 8.5 S 3.5 5 15 dB
7.075 S 8.5 S 5.5 3 9 dB

Resultatet blev ca 10 dB F/B eller mer mellan 7.000 och 7.075 MHz med drygt 20 dB vid 7.030 Mhz. Hela mätningen tog ca 15 minuter. Och en kontroll på långväga stationer visar på samma skillnader.

Vi hörs på banden, SM2SUM

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

Go to top