thumb_flex5k_frontSDR =Software Defined Radio kommer allt mer in i våra amatörradioprodukter

Under mässan i Dayton annonserade FlexRadio en ny DSP-transceiver för HF-6m Flex-5000.

thumb_flex5k_rearFlex-4000 finns i tre versioner FLEX-5000 A, C och D. För mer information hänvisas till annons samt hemsidan för FLEX-5000 med översikt samt mera detaljer.

Sök i artiklarna

Go to top