eu_logo Amatörradio är speciellt omnämnt på två platser i detta nya viktiga EU Direktiv om Electromagnetic Compatibility - EMC. Den 20 juli träder de nya föreskrifterna i kraft. Det är ett resultat av EU Direktivet 89/336/EEC återkallas och ersätts av det nya EU Direktivet 2004/108/EC.

  Utdrag från dessa viktiga punkter:

(2) Member States are responsible for ensuring that radiocommunications, including radio broadcast reception and the amateur radio service operating in accordance with International Telecommunication Union (ITU) radio regulations, electrical supply networks and telecommunications networks, as well as equipment connected thereto, are protected against electromagnetic disturbance.

och

2. This Directive shall not apply to:
...
(c) radio equipment used by radio amateurs within the meaning of the Radio Regulations adopted in the framework of the Constitution and Convention of the ITU (2), unless the equipment is available commercially. Kits of components to be assembled by radio amateurs and commercial equipment modified by and for the use of radio amateurs are not regarded as commercially available equipment.

Den andra punkten är mycket viktig då den talar om att byggsatser och modifieringar för Radioamatörer är specifikt undantagna från den dyra och tidskrävande processn för att uppfylla Direktiven.

Dessa nya föreskrifter gäller utrustning som släpps ut på marknaden efter den 20 juli 2007. Utrustning som redan finns på marknaden före detta datum kan fortsätta att produceras i enlighet med det gamla EMC Direktivet 89/336/EEC för ytterligare två år.

Länkar till de fullständiga EMC Direktivet Statutory Instrument No. 3418

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2006
http://www.opsi.gov.uk/si/si200634.htm

Draft Guide for the EMC Directive 2004/108/EC
http://www.emctla.co.uk/Kenilworth%20Meeting/
EMC_Guide_%2025-09-2006.pdf

Directive 2004/108/EC PDF Document
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/
2004/l_390/l_39020041231en00240037.pdf

EU Enterprise & Industry EMC sida
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/
directiv/dir2004_108.htm

Sök i artiklarna

Go to top