thumb_k9yc K9YC, Jim Brown har uppdaterat sin RFI-handbok och drosselkokbok för Amatörer med bl a utökad information om koax-baluner och nya recept. Det är hela 60 sidor värdefull information som alla borde ha tillgång till. Tyvärr endast på engelska. Blir lite jobbigt att översätta till svenska!

Öppna upp hans kokbok (pdf 3.5 Mb)
"A Ham's Guide to RFI, Ferrites, Baluns, and Audio Interfacing" 

Du kan även kolla hans presentation (pdf 6.8 Mb)
"Understanding and Eliminating RF Interference" 

K9YC, Jim har fler publikationer på sitt företags hemsida
http://audiosystemsgroup.com/publish.htm

Du kan även titta på K9YC egen hemsida som inleds med texten "You CAN Have a Good Time With Simple (and UGLY) Antennas!"

Sök i artiklarna

Go to top