thumb_ic-f4029sdr.jpg 
Radioamatörer har nyligen börjat med digital FM röstkommunikation med JRAL's D-Star. Samma sak börjar nu ske inom PMR 446. Enligt Icom's engelska webbplats så är den nya IC-4029SDR en handapparat med 6.25 kHz smalbandigt kanalavstånd. Det är halva kanalavståndet inom de existerande analoga PMR frekvenserna. Det betyder att 100 kHz bandbredd kan fördelas till 16 kanaler. Den digitala PMR indelningen använder smalare kanalavstånd 6.25 kHz medan amatörradions D-Star kräver minst 8.33 kHz vilket i praktiken innebär att man nyttjar 10 eller 12.5 kHz kanalavstånd.

Detaljerad information (på engelska) hittar du nedan:

IC-F4029SDR annonseringen 27 februari
http://www.icomuk.co.uk/categoryRender.asp?
categoryID=3508&cCID=7450


Icom IC-F4029SDR produktbeskrivning
http://www.icomuk.co.uk/categoryRender.asp?
categoryID=3510&cCID=6157


Icom IC-F4029SDR Broschyr (pdf)
http://www.icomuk.co.uk/getFile.asp?
categoryID=3510&cCID=6157&fFID=254


Icom IC-F4029SDR Manual (pdf)
http://www.icomuk.co.uk/getFile.asp?
categoryID=3510&cCID=6157&fFID=255

Sök i artiklarna

Go to top