Information om VHF-fyren SK2VHF på 144.457 MHz.

Image SK2VHF är en värdefull konditions- och Auroraindikator för alla VHF-entusiaster. Fyren är belägen 5 mil NV Umeå. Mer bestämt 64 13 38 N och 19 39 23 Ö vilket blir slalomcentret Buberget i Vindelns kommun.

SK2VHF har under sommaren 2005 endast gått med drivsändaren och 8 W uteffekt. Anledningen är att det befintliga slutsteget brunnit. Ett nytt kraftigt slutsteg skulle innebära en stor utgift för FURA. Undertecknad bestämde sig för att hitta ett lämpligt slutsteg, förhoppningsvis till en mindre kostnad eller allra helst gratis!

Efter några personliga kontakter och flera efterlysningar i bl.a. DX-Radio så kom äntligen det efterlängtade svaret från SM3-land. Det var Lars SM3KYH som mycket generöst erbjöd sig att skänka ett Ericsson 120 W slutsteg. Lars är själv en flitig användare av fyren och hade problem när fyren nu gick med låg effekt.

ImageSM2DJK Tom såg till att steget trimmades för 144 MHz. Den 6 november åkte SM2DCU och SM2DJK till fyrens QTH för installation. Nya hyllor monterades och slutsteget installerades. Slutsteget ställdes in för ”reducerad” effekt d.v.s. 80 W ut. Det skall jämföras med det tidigare slutsteget som lämnade 40 W.

Fyrens frekvens låg ca 500 Hz lågt och justerades till 144.457 MHz. När vi lämnade stationen låg frekvensen på 144.456975 MHz. Drivsändaren är en gammal mobilstation Storno CQM612. Den modifierades till fyr 1984 av DCU med bl.a. inbyggd 230 V nätdel och kristallugn för oscillatorn. Denna Storno har gått utan problem i 21 år och då skall man veta att den var mer än 10 år gammal innan den byggdes om till amatörradiofyr. Här kan man prata om driftsäkerhet och kvalitet. 

Antennerna till fyren består av 2 x 4 el Que-Dee riktade norrut samt en 10 el Que-Dee riktad SSV mot Europa. Antennerna sitter i en av skidbackens belysningsmaster på drygt 300 m höjd över havet. Fyren sänder sin identifiering under ca 70 sek, lägger därefter ut 20 sek bärvåg. Efter detta skiftas antennriktningen och samma sändningsschema upprepas igen.

Image SM2DCU och SM2DJK, glada "Fyrmästare" efter fullgjort uppdrag.

SM2DCU (nov 2005)

Go to top