dstar_rack  dstar_2m_duplexfilter    
FURA's D-Star repeater på 2 m har varit i drift någon månad vid det här laget. Så här ser det ut i racken för D-Star. Bilden t.v. visar nedifrån räknat repeaterkontrollern som hanterar båda repeaterstationerna. Den svarta enheten är den kraftfulla 60 A nätdelen från Magnetic. Sedan kommer de digitala repeaterstationerna. Den nedre för 2 m och den övre för 70 cm. Bilden t.h. visar duplexfiltren för 2 meter. Vid fototillfället hade inte duplexfiltren för 70 cm kommit på plats. Vad som saknus är den Gatewaydator som skall möjliggöra uppkoppling till andra D-Star repeatrar i Sverige och världen.
Det kommer att vara en klubbkväll under hösten som handlar om D-Star, funktion och handhavande.
Go to top
FURA använder cookies för att vår hemsida skall fungera bättre för dig. Du måste acceptera Cookies för att använda fura.se
Om våra Cookies JA Godkänner NEJ