Ni som använder FURA's länkade repeatrar på 2 m-bandet har säkert hört att det uppträder störningar ibland. Dessa störningar genereras när vår APRS-nod sänder samtidigt som både R5 och RU5 är aktiva. Störningarna har blivit mer frekventa nu, detta eftersom RU5 på 70 cm aktiveras betydligt oftare och i längre perioder. Det är SVX-länkningen till andra repeatrar som gjort att fler använder repeatern vilket är mycket positivt. Undersökning av anledningen till intermodulationen och åtgärder kommer att påbörjas inom den närmaste tiden.

Go to top