Repeatrar

Repeatern på Galtispuoda har fått större batterikapacitet. Jag fick tag i ett antal 102Ah stationära batterier som är 4 år gamla. Transport till Arjeplog ordnades i går genom André SMRHLs försorg. David SM2AYK har laddat och monterat in dem idag den 26 sept. Det rymdes 5 st i kuren (av 6 tillgängliga), så vi har fulladdat med ca 500 Ah!  Få se om det räcker över midnattsmörkret...  Här kan du se bilder på batteriet och typskylten.
thumb_sm2fxt_ico_ayk_dla_pdtthumb_solpanelRepeatern RV56 (R4) på Galtispuoda i Arjeplog sattes åter i drift den 5 juli av det glada amatörerna SM2FXT, ICO, AYK, DLA och PDT.

Strömförsörjningen är nu ordnad med hjälp av solpanel och batteridrift. En investering som gjorts möjlig genom bidrag från bl.a. Distriktskassan, SK2HG och SK2AT. Läs mer: Repeatern på Galtispuoda åter i drift
thumb_seskarNu kommer repeaternyheterna tätt. Den första juli informerade SM2OAN på SK2HG hemsida att en ny 2 meters repeater, kanal RV54 (R3) på Seskarö nu är i drift. Antennhöjden är 50 m över marken eller 77m över havet. R3:an är länkad mot resten av Kalix-linjen. Läs mer: Ny 2 m Repeater RV54 (R3) på Seskarö
digital_100Den digitalal revolutionen pågår lite i det tysta. Många har säkert sett mobil- och portabelstationer från bl a ICOM med möjlighet till digitala optioner. De flesta har nog inte tänkt på det men det kommer att vara den naturliga tekniken inom några år. Illinois Repeater Association har en presentation som visar hur nuvarande kanalplan kan utökas med den nya tekniken. Amerika har dock annan kanalindelning än Europa. men principen är densamma. Hämta hem presentationen som PDF via  IRA's hemsida. Läs mer: Digital kommunikation ger fler repeaterkanaler

Sida 5 av 5

Go to top