Repeater SK2RIU - RU378 (RU5)


QTH Granlundsberget, Vännäs - Lokator JP93VU
Position: WGS84 Lat N 63° 50' 42" Long E 19° 49' 35"
Infrekvens 432,725 MHz
Utfrekvens 434,725 MHz
Öppning & logik 1750-Hz-ton 1 sek för start.
ID före stängning samt var 10:e minut vid pågående QSO.
Tailtimer: En kort site-ID sänds fyra sek efter signalbortfall.
Långsnackartimer: ? min.
DTMF-funktioner Nej
Radioutrustning EF Johnson TX och RX från (tidigare Comvik mobilbas)
Känslighet ?? uV EMK för 20 dB Sinad
Uteffekt ca ? W efter filter (? W från TX)
Strömförsörjning 230 V (reservkraft finns)
Duplexfilter Wacom 6 st filter
Antennkabel uppgift saknas
Filter/kabelförlust 1,2 + 1,8 dB
Antenn 4 stack Aerial Oy, AV1914
Antennvinst 10 dBi = 7,9 dBd
ERP uppgift saknas

Antennhöjd ca 100 m över marken, 350 m över havet och ??? m över medelmarknivån.
Mastfotens höjd över havet: 250 m.
Räckvidd Ca. 65 km, beroende på topografin

Stationsansvariga Fura (SM2RIX)

Länkning Ingen länkning

Mätprotokoll Saknas
Bilder Repeaterbilder från vårt Fotoalbum


Historia

1984 Första UHF-repeatern

1984 kom första UHF-repeatern SK2RIU igång på kanal RU5. Den sätts 250 meter upp i Vännäsmasten i det så kallade Aphuset. (förkortning för Apparathus). Det är ett litet ”hus” byggt runt masten. Där finns värme och plats för utrustning. Till Aphuset går en hiss vilken drivs av en bensinmotor som via en variator driver ett klättermaskineri som med ett kugghjul klättrar uppför en kuggstång inne i masten.

Repeatern är en modifierad Storno CQM661 med 6 W ut. Sändarantennen sitter strax under och mottagarantennen strax ovanför aphuset. Inga duplexfilter och korta kablar bidrar till repeaterns goda funktion. Antennerna är kolinjära Allgon mobilantenner, monterade i plaströr och med jordplanspröt.

1999 UHF repeatern ersätts

RU5:an som installerades 1984 ersätts av en ny Comvik-repeater ordnad av KOT. Antennhöjden blir 200 m lägre då den inte monteras i ”AP-huset”. Anledningen är att utrustningen är svåråtkomlig så högt uppe i masten. Men högre uteffekt och bättre antennvinst gör att nya RU5 får bra täckning i Umeå och tvärs över kvarken till våra vänner i Finland.

2008 Nytt repeaterskift -2.0 MHz införs

Den 15 juni gjorde "repeaterstyrkan" bestående av SM2DCU, SM2DJK och SM2RIX en insats för FURA's UHF repeater SK2RIU. En ny kristall för 432.725 MHz installerades. Mottagare och filter trimmades om för den nya infrekvensen.

Repeatern bör därmed slippa störningar från olika LPD sändare och den följer även det numera rekommenderade duplexavståndet på minus 2.0 MHz. På bilden syns nya xtalen i oscillatormodulen för mottagaren, vilket är en gammal Johnson RX från Comvik.

Go to top
Hej, vi använder cookies för att fura.se skall fungera bättre för dig. Läs mer om våra cookies och hur du kan anpassa dessa.
Mer information OK NEJ