Repeatrar

Efter åskvädret för några dagar sedan så slutade länkningen mellan R5:AN i Vännäs öch övriga repeatrar att fungera. Tyvärr indikerar det ett allvarligt fel på hela länkstationen så det kan ta ett tag att ordna reparation eller en ersättningslänk.
thumb_storklinta.jpgMed sorg kan vi konstatera att SKRA, SKellefteå RadiaAmatörer måste montera ned Storklinta-repeatern på R6 från sitt QTH på berget och skidbacken Storklinta i Jörn. Anledningen är att man inte längre får sitta kvar i Telias mast. Efter 12 års drift är det slut med det roliga!

På bilden från 1997 ser man SM2ICO Janne montera en Kathrein kolinjär antenn. Vi får hoppas att SKRA lyckas hitta ett fullgott ersättnings-QTH där fler kan ha tillträde till repeatern för underhåll och service.

R1 i Åsträsk har tystnat i helgen. Anledningen är okänd, men strömavbrott pga snöande kan vara en orsak. Vi får avvakta och se om den kommer igång av sig själv.

Våre tre 2 meters repeatrar i Umeå, Åsträsk och Vännäs är sammanlänkade med en gemensam knutpunkt i Vindeln. Därifrån är det optisk sikt till Åsträsk och Vännäs, men inte till Umeå. Signalstyrkan på sist nämnda sträcka har legat på gränsen. Av någon anledning (har skogen växt upp på bergsknallarna?) har signalnivån sjunkit till så länkbrus börjar höras. För att kompensera detta var FURA's "mast-apor" SM2RIX och SM2SXI i lördags i Vindeln och bytte feeder till länkutrustningen. En H-1000 koax skarvad med RG-213 ersattes med 7/8" och 1/2 koax. Ett antal dB i vinst. VSWR kurvan såg minst sagt underlig ut före kabelbytet. Efter bytet såg kurvan mer ut som den borde, vilket kan ses i nedanstående bilder. STORT TACK till SM2RIX och SM2SXI.
 
Antennsvepning för kabelbyte
thumb_antennsvepning_fore_kabelbyte.jpg
Antennsvepning efter kabelbyte
 thumb_antennsvepning_efter_kabelbyte.jpg

SM2SXI Jan klamrar1/2" koaxkabel
thumb_sxi_klammrar_kabel.jpg

En glad SM2SXI Jan konnekterar 1/2" kabel
thumb_sxi_konnekterar_kabeln.jpg
Lång klättring på stegen  i "bunkern"
thumb_stegen.jpg
Kontrollmottagare och antenninstrument
thumb_matutrustning.jpg
Som vanligt så kan man klicka på bilderna för full storlek! Fler bilder från noden finns i Bildgalleriet
Repeater R2 som står på Röberget i Umeå är utsatt för störningar på infrekvensen som är 145.050 MHz. Det är mycket irriterande. Störningen är inte kontinuerlig och lyckas därmed kringgå ´"Timeout" timern och håller hela repaterkedjan öppen ibland i timmar. Du som bor i närheten av repeatern eller i Umeåområdet med en bra riktantenn. Försök lyssna efter störningen på infrekvensen och pejla var den kommer från. En lilten belöning utlovas till den som hittar källan.
avbrott.jpgIdag har SM2DCU och SM2DJK varit till Repaeterkedjans knutpunkt i Vindeln. Problemet har varit att länkningen från R2 i Umeå inte fungerat till Vindeln. Felsökningen visade att det var ett mycket enkelt fel. Hoohylsan i mottagarens antennkontakt har med åren tappats spänsten och därmed kontakten med antennkabelns mittstift. Det försämrade mottagarens känslighet med 15 dB, vilket var tillräckligt för att signalerna från Umeå inte skulle orka fram. Signalnivån på 70 cm länken mellan Umeå och Vindeln ligger precis på gränsen av vad som är önskvärt.
thumb_r3_antenner.jpg Söndag 7 september så fick Kristineberg åter en repeater QRV på R3/RV54. Detta efter ett decennium av tystnad pga QTH-problem. Även denna gång är det SM2KOT Micke som är pappa till repeatern. QTH är Hornberget (561 möh). I masten sitter 2 st 2-stack Aerial-Oy för 2m och "baljan" nedanför är antennen för länkningen på 70 cm mot Buberget, Vindeln. Antennerna sitter på ca 15 meters höjd.

thumb_r3_stationsrack.jpgDen rackmonterade Repeaterstationen är ny. I racken sitter kraft och logik, mottagare B och diversitetsval, sändare och mottagare A, GSM fjärrmanöver (lilla svarta lådan). Länkradion sitter inte på plats ännu. Duplexfiltret av fabrikat Wavecom står på racken.

Lite speciellt är att repeatern är utrustad med diversitetsmottagning (rymddiversitet). Därav de två antennerna för 2m. Diversitetskretsarna kan växla mottagare upp till 50 ggr/s för att använda den mottagare med bästa S/N förhållande. Mottagarens känsligheten är 0.2uV för 12dB SINAD och sändaren ger 15W ut efter duplexfiltret.

Stor hjälp fick SM2KOT av SM2RIX och SM2SXI vilka såg till att förse masten med ett lämpligt antennmontage. Nu väntar vi på att SM2KOT kan få länkningen på plats under hösten. Efter det så kommer repeatern att ingå i repeaterkedjan "Blå Länken".

Praktiska prov har visat att R3 tar vid efter väg E12 där R5 försvinner och att kontakten med repeatern nästan når fram till Storuman. Lycksele har därmed täckning igen. Hur den går norrut och österut är ännu inte testat. Slutligen vill redaktören som representant för FURA tacka SM2KOT för hans insatser som förverkligat denna "nygamla" repeater.
Länkningen till repeater R2 i Umeå med övriga repeatrar fungerar inte sedan några dagar tillbaka.  "Repeaterdoktorerna" har tagit sig an problemet.

SM2SXI  har åtgärdat felet på R2:an som var att 12 V matningen till länken var borta. Men fortfarande fungerar länken inte i riktningen från Umeå till övriga repeatrar. Trots 20W ut så når inte signalerna fram till länkmottagaren i Vindeln. SM2DJK misstänker att antingen har mottagaren i Vindeln blivit lomhörd eller så är den störd av nått, en LPD t.ex. Han hör en sån signal svagt åt det hållet. Åskan har de senaste veckorna gått hårt i området. Felaökning i Vindeln kommer att ske så snart möjlighet ges.
SM2RIX behövde bara göra "norsk reset" d.v.s. använda strömbrytaren fram och tillbaka så gick repeatern igång igen efter åskans härjning.
Vid 15-tiden idag upphörde repeater RU5 434.725 att fungera efter ett åsknedslag. F.n. finns ingen information om vad som hänt. Förhoppningsvis räcker det med en "Norsk reset" (på måndag) för att få igång den igen. Det har hänt förr enligt Rickard SM2RIX.

Sida 3 av 5

Go to top
fura.se använder cookies för att hemsidan skall fungera bättre för dig. Du måste acceptera Cookies för att använda fura.se
Om våra Cookies Accepterar Nej