Repeatrar

digital_100Den digitalal revolutionen pågår lite i det tysta. Många har säkert sett mobil- och portabelstationer från bl a ICOM med möjlighet till digitala optioner. De flesta har nog inte tänkt på det men det kommer att vara den naturliga tekniken inom några år. Illinois Repeater Association har en presentation som visar hur nuvarande kanalplan kan utökas med den nya tekniken. Amerika har dock annan kanalindelning än Europa. men principen är densamma. Hämta hem presentationen som PDF via  IRA's hemsida. Läs mer: Digital kommunikation ger fler repeaterkanaler

Sida 5 av 5

Go to top