Repeatrar

thumb_seskarNu kommer repeaternyheterna tätt. Den första juli informerade SM2OAN på SK2HG hemsida att en ny 2 meters repeater, kanal RV54 (R3) på Seskarö nu är i drift. Antennhöjden är 50 m över marken eller 77m över havet. R3:an är länkad mot resten av Kalix-linjen. Läs mer: Ny 2 m Repeater RV54 (R3) på Seskarö
digital_100Den digitalal revolutionen pågår lite i det tysta. Många har säkert sett mobil- och portabelstationer från bl a ICOM med möjlighet till digitala optioner. De flesta har nog inte tänkt på det men det kommer att vara den naturliga tekniken inom några år. Illinois Repeater Association har en presentation som visar hur nuvarande kanalplan kan utökas med den nya tekniken. Amerika har dock annan kanalindelning än Europa. men principen är densamma. Hämta hem presentationen som PDF via  IRA's hemsida. Läs mer: Digital kommunikation ger fler repeaterkanaler

Sida 5 av 5

Go to top
FURA använder cookies för att vår hemsida skall fungera bättre för dig. Du måste acceptera Cookies för att använda fura.se
Om våra Cookies JA Godkänner NEJ