thumb_sk50au_beacon.jpgNu är Skellefteå RadioAmatörers fyr för 160 m med jubileumssignalen SK50AU i luften. Hemsida för fyren. Lämna gärna rapporter. QSL via SK2AU. Konstruktion av Jimmy, SM2BYW.
Några fakta:
Frekvens: 1836 kHz
Uteffekt: 400 mW
Antenn: Longwire
QTH: KP04LQ, Rönnbäcken, Skellefteå