Nyheter från Radiomuseet nr 169 februari 2023 har följande artikel och länk till en artikel som beskriver hur Sveriges Radio genomförde digitaliseringen av 170.000 timmar analoga inspelningar.

Artikeln i länken nedan beskriver en värdefull digitalisering av Sveriges Radios ljudband som genomfördes under åren 1990-2013. Totalt var det 25 personer engagerade i detta arbete. Denna digitalisering gav möjlighet att rädda värdefulla inspelningar till kommande generationer.

Det handlar om olika typer av magnetisk inspelningsteknik som använts genom åren och som inleddes med stålbandstekniken år 1935 och slutade med den avancerade analoga och digitala bandteknik, som utnyttjades fram till år 2000 då SR gick över till att lagra allt ljud digitalt.

Radiomuseets medlem Håkan Lindberg beskrev detta omfattande arbete i en artikel införd i tidningen Monitor i augusti 2011.  Läs Håkans hela artikel i länken: SR digitaliserar alla analoga ljudband  som även ligger på Håkans Lindbergs hemsida www.mikrofonen.se.

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka